Info voor gemeenten

Sinds 2014 laat VOLOP Den Bosch zien dat tijdelijke invulling van leegstaande panden kan bijdragen aan een aantrekkelijk en verrassend stadscentrum. Het succes van de aanpak van VOLOP Den Bosch is ook de provincie Noord Brabant opgevallen. VOLOP wordt gezien als een praktijkvoorbeeld waarbij op actieve wijze, van onderop, een samenwerking is opgezet tussen alle stakeholders. Het doel is de toekomstbestendigheid en aantrekkingskracht van de stad te waarborgen. Makelen, schakelen en partijen verbinden staan hierbij centraal. Het credo is ‘niet praten maar doen’.

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om de aantrekkingskracht van middelgrote steden te stimuleren en biedt daarom vier middelgrote Brabantse steden de kans om de VOLOP-werkwijze in hun eigen stad uit te rollen. Elke deelnemende gemeente stelt zelf een projectleider aan welke bekend is met de stakeholders in de stad. Deze projectleider wordt in het eerste jaar begeleidt door VOLOP Brabant. Samenwerking en het delen van kennis staan hierbij centraal. Na een jaar is VOLOP geworteld in de stad en kan zij zelfstandig doorgaan. Intervisie tussen de steden en het delen van ervaringen, ondersteunen hierbij de voortgang.

VOLOP kenmerkt zich door een directe aanpak waarbij alle belanghebbenden worden betrokken. In de eerste fase worden deze belanghebbenden benaderd en wordt bekendheid gegeven aan het project. Het samenbrengen van deze partijen en bewustwording van het gezamenlijke belang, vormen het uitgangspunt. De praktijk wijst uit dat de eerste invullingen van leegstaande panden snel volgen. Het proces van terugkeer naar een aantrekkelijker stadscentrum is daarmee van start!

Steden die ook interesse hebben om deel te nemen, of vragen hebben over het project, kunnen contact opnemen met Maruja Gutierriez projectleider VOLOP Den Bosch.